Unge i Coaching

En del unge mistrives og har problemer og udfordringer i forhold til kammerater, andre voksne – eller i forhold til sig selv. Jeg har specialiseret mig i at løse de udfordringer og problemer, som ikke har kunnet løses andre steder. En betydelig del af de unge, der kommer her, har således tidligere været i forløb gennem PPR, psykiatrien eller almindelige psykologer. Andre unge kommer her i deres første og eneste forløb.

Enhver rejse begynder med det første skridt

Enkelte unge får selv idéen til at søge professionel hjælp. Det kan også være forældre, lærere eller pædagoger, der er blevet opmærksomme på et problem. Derudover henviser en del fagfolk hertil, når andre (gratis) forløb ikke har haft effekt – eller ikke har haft tilstrækkelig effekt. Den metode, jeg anvender, er noget andet end almindelig psykologbehandling og psykiatrisk behandling. Når jeg arbejder med unge i coaching, ligger fokus på “her og nu”. Og på at lære at mærke, rumme og håndtere følelser på en god og sund måde. Samt opbygge positive relationer til andre mennesker, verden og sig selv.

Jeg har gennem de sidste 20 år hjulpet mange unge med:

  • Usikkerhed, nervøsitet og angst
  • Depression, nedtrykthed, meningsløshed
  • Sorg – efter tab, f.eks. skilsmisse, dødsfald eller andre brud som f.eks. bratte og/eller hyppige klasseskift/skoleskift
  • Stress, overvældelse
  • Spiseforstyrrelser, overoptagethed af vægt, mad og krop
  • Uforklarlige smerter, f.eks. ondt i hovedet, ondt i maven, “migræne”
  • Ensomhed, følelsen af af være udenfor eller “være med i gruppen, men uden at være ‘sig selv'”

Når unge lærer at spotte, hvilke uhensigtsmæssige mønstre, de er i gang med at “køre af”, vil tingene ofte automatisk vende, sådan at de kan bevæge sig ind på en vej, der er konstruktiv, meningsfuld og unik for den enkelte.

Hjernen er plastisk og fleksibel – på godt og ondt

Det er vigtigt at gribe hurtigt ind, når unge udviser uhensigtsmæssig adfærd – eller døjer med vanskelige følelser. De uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og vanskelige følelser fastlåses på hjerne-niveau (“neuralt”) – og de unge år er hjernemæssigt det sidste reelt “åbne vindue”, når det gælder om at komme negative psykiske tilbøjeligheder til livs – og undgå at de fastlåses ind i voksenlivet.

Bemærk, at børn og unge fra og med cirka 14-års alderen får størst effekt af en coach/psykolog/psykoterapeut, der er af samme køn, som barnet/den unge.

Praktik

Den økonomiske omkostning er kun en anelse højere end almindelig psykologbehandling. Alle, der kommer her, er selvbetalere. Der gives IKKE støtte til coaching fra hverken offentlig side eller forsikringsselskaber. Alle, der kommer her, er selvbetalere. Faktura fremsendes en gang pr. måned. Ring eller sms på 31 78 86 80 – eller send mail til mail@lisebaltzer.nu

Jeg har konsultationer mandage, tirsdage og torsdage eftermiddag/aften.

Ingen registrering

Som cand.pæd. i pædagogisk psykologi har jeg ikke journalpligt og fører IKKE journaler. De materialer, der produceres i terapien (fortrinsvis tegninger), opbevares under det terapeutiske forløb – og makuleres efterfølgende. Dit barn får IKKE en diagnose her og det kommer IKKE til at fremgå af nogen journaler, at dit barn har fået hjælp til at overkomme sine problemer her. Jeg tænker, at den “rene journal” er en betydelig fordel i forhold til senere uddannelsesmuligheder, job og meget mere.

Ring på 31 78 86 80 (jeg har altid åbent) – eller skriv på mail@lisebaltzer.nu (svar inden for et par dage), hvis du ønsker en indledende samtale.