Børn i Coaching

Det er sjældent, at børn selv får idéen til at starte i coaching. Ofte er det lærere, pædagoger, forældre, læger eller andre voksne, der tager initiativ, fordi de har lagt mærke til, at barnet ikke trives og har det godt.  Mange børn har problemer i skolen, blandt kammerater, i forhold til andre voksne – eller i forhold til sig selv.

Jeg har specialiseret mig i at løse de problemer og udfordringer, som ikke har kunnet løses i andre former for psykologisk, pædagogisk og psykiatrisk behandling. En del af de børn, der kommer her, har således gået i en række andre behandlingsforløb, selvom det ikke er noget krav for at gå her. En del børn kommer selvfølgelig også i deres første og eneste forløb.

Enhver rejste starter med det første skridt

Den metode, jeg anvender, er noget ganske andet end almindelig psykologbehandling. Coachingen fokuserer ikke så meget på “det, der er sket tidligere”. Fokus ligger i højere grad på “her og nu” – og på at lære, hvordan man selv kan rumme og håndtere tanker, følelser og handlinger på en hensigtsmæssig og sund måde. Som regel vil man se meget hurtig effekt af en sådan indsats, selvom effekten tager tid om at stabiliseres.

Børn kan af forskellige grunde reagere på mennesker og situationer på måder, som de ikke oplever at kunne forstå og kontrollere. Deres følelser kan være ekstreme og kraftfulde – og de udtrykkes ofte i deres adfærd og problematiske forhold til andre børn og voksne. Der er også børn, som reagerer med angst og/eller tilbagetrækning fra følelser og situationer, der reelt er ganske ufarlige. De kan virke “passive”, “opgivende”, “triste” eller “stivnede”.

Når barnet lærer at forstå sig selv – og udtrykke sig selv – på en naturlig, god og konstruktiv måde, kommer det ind i en positiv spiral, hvor det får bedre og bedre respons fra verden og andre mennesker. Barnet bliver i stand til at udtrykke oplevelser, tanker og følelser verbalt (dvs. “med ord”) – fremfor at “handle dem ud” i negative relationer til andre og uhensigtsmæssig adfærd i skole, derhjemme eller blandt kammerater. Det skaber en helt ny måde at være i verden på.

Hjernen er plastisk og fleksibel – på godt og ondt

Det er vigtigt at gribe aktivt og hurtigt ind, når et barn udviser uhensigtsmæssig adfærd – eller døjer med vanskelige følelser over mere end et par uger. De uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og vanskelige følelser fastlåses på hjerne-niveau (“neuralt”) – og forskningen viser, at problemerne er tilbøjelige til at forværres ind i ungdommen og desuden vare ved ind i voksenlivet. Det er således en myte, at “det går over” – ofte, desværre, tværtimod: Små børn, små problemer. Store børn, store problemer. Men det er stort set altid muligt at hjælpe et barn eller ungt menneske, hvis man reagerer relativt hurtigt.

Bemærk, at børn og unge fra og med 14 års alderen har størst effekt af et forløb hos en coach/psykolog/psykoterapeut, der er af samme køn, som barnet.

Praktik

Den økonomiske omkostning er kun en anelse højere end almindelig psykologbehandling. Til gengæld er alle, der kommer her, selvbetalere. Der gives ikke støtte til denne specielle form for coaching fra hverken offentlig side eller forsikringsselskaber. Faktura fremsendes en gang pr. måned. Ring eller sms på 31 78 86 80 – eller send mail til mail@lisebaltzer.nu

Jeg har konsultationer mandag, tirsdag og torsdag eftermiddage/aften.

Ingen registrering

Jeg har som cand.pæd. i pædagogisk psykologi ikke journalpligt og fører ikke journaler. De materialer, der produceres i terapien (fortrinsvis tegninger), opbevares under det terapeutiske forløb – og makuleres efterfølgende. Dit barn får IKKE en diagnose her og det kommer IKKE til at fremgå af nogen offentlige journaler, at dit barn har fået hjælp til at overkomme sine problemer, mindre du selv vælger det. Jeg tænker, at det er særdeles væsentligt i forhold til senere uddannelsesmuligheder, job og meget mere.

Ring på 31 77 86 80 (jeg har altid åbent) – eller skriv på mail@lisebaltzer.nu (svar inden for et par dage), hvis du ønsker en indledende samtale.