Børn i Psykologisk Coaching

Det er sjældent, at børn selv får idéen til at starte i Psykologisk Coaching. Selvom det sker… Som regel er det voksne, der får idéen. Og tager initiativet. For eksempel forældre. Lærere. Pædagoger. Eller læger. De har lagt mærke til, at barnet ikke trives. At barnet ikke har det godt.

Mange børn har problemer i skolen. I institutionen. Blandt kammerater. Eller i forhold til andre voksne.

Årsagerne kan være flere. Og komplekse. Mange børn får for eksempel problemer efter forældres skilsmisse. Eller de får problemer i forbindelse med psykisk eller fysisk sygdom hos søskende eller forældre. Ligesom dødsfald i familien vil påvirke næsten alle børn voldsomt og negativt. Det er indlysende. Og der er næsten altid brug for hjælp her. Men det er ikke det eneste, der kan volde børn problemer. Langt fra … For eksempel er der også ting “i tiden”, der virker negativt ind på børns psykologiske velbefindende: Skolesystemet. Internettet. Eftervirkninger af Corona-nedlukninger. For blot at nævne nogle få – blandt mange – eksempler.

Nogle problemer kender man slet ikke årsagerne til. Og det er heller ikke altid vigtigt. Det vigtige er at få problemerne løst. Så barnet kan få det godt igen. Lære. Lege. Trives. Være “barn”!

Du kan booke en session til en første, orienterende session på 31 78 86 80. Eller mail@lisebaltzer.nu

Mit speciale er de store problemer – og de “mindre” problemer , inden de vokser sig store

Jeg er cand.pæd. i pædagogisk psykologi. Og har gennem de seneste 20 års specialiseret mig i at løse de problemer, der ikke har kunnet løses andre steder. Jeg må med hånden på hjertet sige, at jeg tror, jeg har set næsten alt. Mange gange. Det er den erfaring, jeg primært arbejde ud fra.

Metoden, jeg bruger, hedder “Psykologisk Coaching”.

En del af de børn, der kommer her, har således gået i andre psykologiske forløb før. Selvom det på ingen måde er et krav! Mange børn kommer her heldigvis også i deres første og eneste forløb. Det altid lettest at få fat om ondets rod, når børn kommer tidligt.

Jeg forstår ganske enkelt psykisk sundhed som:

“At kunne være sig selv sammen med andre”.

Det kan læres! Med den rette intervention og teknik… Psykologisk Coaching er den bedste teknik, jeg er stødt på.

Et konkret og effektivt alternativ til psykolog-behandling

Psykologisk Coaching er noget ganske andet end almindelig psykolog-behandling. Og noget ganske andet end psykiatrisk behandling.

I Psykologisk Coaching er vi ikke så optaget af, hvad der ér sket. Fokus ligger på “her og nu”. Og på at guide barnet til at håndtere tanker, følelser og impulser på en sund måde.

Selve processen tager form som en unik kombination af samtale. Kreative aktiviteter. Og leg. Derfor vil barnet ikke umiddelbart opfatte Psykologisk Coaching som “behandling”. Eller “terapi”. Selvom barnet selvfølgelig godt ved, at vi arbejder aktivt på at løse problemerne! På den måde undgår barnet at føle sig stemplet. Anderledes. Og forkert. (Hvilket blot ville føre til flere problemer). De fleste børn holder ligefrem af at arbejde med sig selv på den måde. De udvikler også almindeligvis hurtigt.

De fleste forældre og skoler ser en meget hurtig effekt af Psykologisk Coaching. Selvom effekten tager tid om at stabiliseres. Og nogle gange kræver brush-up.

Du er altid velkommen til at ringe og høre, om Psykologisk Coaching kunne være noget for dig. Eller rettere: Dit barn.

Tlf. 31 78 86 80. Eller mail@lisebaltzer.nu.

Den første session er gratis.

Børns psykologiske problemer

Børns reaktioner på mennesker og situationer kan være svære at forstå. Og svære at kontrollere. Også for barnet selv. Følelserne kan være ekstreme og kraftfulde. Og vanskelige følelser vil ofte blive udtrykt i negative forhold til andre børn og voksne.

Reaktionerne får andre mennesker til ligeledes at reagere negativt på barnet. De bliver bange for barnet. Eller sure. Trækker sig. Eller skælder ud. “Jeg duer ikke,” tænker barnet så …

En negativ, nedadgående spiral har taget form. Det er en vanskelig situation. Og ensom og smertefuld for barnet. Men situationen kan vendes. Tage en helt ny vej …

Du kan bestille tid til Psykologisk Coaching på 31 78 86 80. Eller mail@lisebaltzer.nu

Første session er gratis.

Løsningen på børns psykiske problemer

Når barnet lærer at forstå sig selv, kommer det ind i en positiv spiral. Barnet bliver i stand til at opdage følelser. Tanker. Og impulser. Samt udtrykke dem konstruktivt. Eller undlade at udtrykke dem, hvor det er mest hensigtsmæssigt!

Resultatet er, at barnet begynder at møde mere og mere positiv respons fra omverdenen. Det skaber en helt ny måde at være i verden på. En positiv og sund spiral tager form.

Mange forældre fortæller, at de oplever det, som om de har “fået et helt nyt barn”, når forløbet er slut. Det er klart. Men selvfølgelig ikke helt tilfældet … Barnet er det samme. Eller endnu mere sig selv!

Tidsbestilling på mail@lisebaltzer.nu eller 31 78 86 80.

Hjernen er plastisk og fleksibel – på godt og ondt

Det er vigtigt at gribe relativt hurtigt ind, når et barn udviser uhensigtsmæssig adfærd. Eller døjer med vanskelige følelser. I hvert fald, hvis det har stået på i mere end et par uger.

Forskningen viser , at problemer er tilbøjelige til at fastlåse sig på hjerneniveau. Og forværres ind i ungdommen. Samt videre ind i voksenlivet. Der er altså noget sandt i udtrykket: “Små børn, små problemer. Store børn, store problemer.” Rettidig omhu er nøgleordet.

Psykologisk Coaching kan hjælpe barnet ud af en negativ spiral. Og ind i en god spiral. “Vinduet” er åbent helt til cirka 12 års alderen. Og nogle gange endda lidt længere …

Praktik

Du skal ikke bruge en lægehenvisning til Psykologisk Coaching. Til gengæld er alle, der kommer her i Psykologisk Coaching, 100% selvbetalere. Der gives ikke støtte til Psykologisk Coaching. Hverken fra offentlig side, “Danmark” eller forsikringsselskaber. Faktura fremsendes en gang pr. måned. Ring eller sms på 31 78 86 80 – eller send mail til mail@lisebaltzer.nu

FØRSTE SESSION ER GRATIS!

Ingen registrering – ingen stempel

Jeg har som cand.pæd. i pædagogisk psykologi ikke journalpligt. Og jeg fører ikke journaler. De materialer, der produceres i terapien (fortrinsvis tegninger), opbevares under forløbet. Og makuleres efterfølgende. Dit barn kommer således aldrig til at hænge på en diagnose. Ligesom det ikke kommer til at fremgå af nogen offentlige journaler, at dit barn har fået hjælp til at håndtere sine problemer her.

Jeg tænker, at det er vigtigt, hvad angår barnets fremtidige muligheder for frit at vælge uddannelse, job etc.

Kort ventetid – og første session er GRATIS!

Ring på 31 78 86 80 (altid åbent) – eller skriv på mail@lisebaltzer.nu (svar inden for et par dage). Jeg vil som regel have én til to ugers ventetid.

Om Psykologisk Coach Lise Baltzer

Jeg har arbejdet med Psykologisk Coaching i snart 20 år. Er oprindeligt cand.pæd. i pædagogisk psykologi fra Aarhus Universitet – og har løbende taget kurser og efteruddannelse på nogle af verdens absolut førende universiteter. Derudover arbejder jeg som forfatter. Jeg har skrevet mere end 10 børnebøger, der er tilgængelige på alle Danmarks Biblioteker. Blandt andet “Sille-serien”.

Konsultationen ligger i Randers. Lige bag Doktor Parken. På kvisten over, hvor jeg bor. Det meste af min fritid tilbringer jeg ved Vesterhavet, hvor jeg også skriver på mine bøger. Privat har jeg levet sammen med Kim i over 30 år. Kim er professionel udøvende billedkunstner (www.kimbaltzer.dk). Ellers? Jeg har en kat på 16 år. Elsker naturen. Og er af hjertet overbevidst om, at jeg har det bedste job i hele verden: At hjælpe børn til at blive sig selv (igen). Derfor arbejder jeg også rigtig meget, men det føles ikke sådan … Jeg har også tid til dit barn!

Ring og bestil tid på 31 78 86 80. Eller mail@lisebaltzer.nu

FØRSTE SESSION GRATIS!

Følg mig på Facebook: https://www.facebook.com/lisebaltzer.nu