Coaching til børn og unge

Det er sjældent, at børn selv får idéen til at gå i coaching eller terapi. Selvom det sker… Som oftest er det forældre, skole eller børnehave, der oplever bekymring for, at barnet ikke trives – og ikke har det godt.

Børn kan have ganske svært ved at forstå og håndtere deres følelser. Så er der brug for hjælp. Som cand.pæd. i pædagogisk psykologi og børnecoach med snart 20 års erfaring samt videreuddannelse fra nogle af verdens bedste universiteter, kan jeg tilbyde et rum, hvor børn trygt kan udforske deres følelser og lære at regulere dem samt udtrykke dem sundt og konstruktivt.

Udadreagerende børn

Nogle børn har særligt svært ved at håndtere deres følelser og reaktioner. Følelserne kan virke voldsomme, overvældende og overrumplende. Både for børnene selv og andre omkring dem. Børnene oplever måske raserianfald eller andre reaktioner, der kan være til skade både for dem selv – og for andre. Ofte udvikler det sig på en måde, hvor børnene – på grund af deres voldsomme reaktioner – møder mere og mere afstand og modvilje hos andre børn og voksne. Det forstærker naturligvis børnenes problemer. En ond cirkel begynder at tage form.

Stille børn

Andre børn kan være mere tilbageholdende med at dele deres følelser. Nogle gange kan de ligefrem have svært ved selv at mærke følelserne. Begge dele kan også skabe udfordringer, fordi børnene på den måde bærer deres bekymringer alene. En del af disse børn “somatiserer”, hvilket vil sige, at de “omsætter” følelserne til et kropsligt symptom. De kan udvikle mavepine, søvnbesvær, fobier, spiseforstyrrelser eller andre problemer, som “stand in” for u-udtrykte følelser og bekymringer. Det er sjældent noget, de gør med vilje. De har som oftest ingen kontrol over det, og derfor er der brug for hjælp.

Et trygt sted

Uanset, hvilke problemer dit barn måtte gå med, tilbyder jeg i coachingen et trygt sted, hvor børnene hen ad vejen kan åbne op – og dele deres reelle tanker og følelser sammen med en professionel, der er uddannet til at forstå og støtte barnet. På den måde lærer barnet at se, håndtere og udtrykke følelser og oplevelser på en sund og konstruktiv måde. Det betyder, at barnet begynder at møde mere og mere positive reaktioner fra omgivelserne. En god cirkel tager form!

Hellere i dag end i morgen

Det er vigtigt at gribe tidligt ind med kvalificeret coaching, hvis man fornemmer, at et barn har problemer. Ellers er problemerne tilbøjelige til at fortsætte .- og forstærkes videre ind i ungdommen og voksenlivet. Hjernen består populært sagt af et stort bundt “ledninger” (nerveceller), der forbindes på kryds og tværs gennem barndommen. Man kunne også sige, at hjernen “hardwires” gennem barndommen. Derfor er der også noget sandt i udtrykket: “Små børn, små problemer. Store børn, store problemer.” Al forskning viser, at det er vigtigt at gribe meget hurtigt ind, hvis et barn har problemer, sådan at man forhindrer problemet i at “vokse fast” i psyken.

Coaching – fokus på her og nu

Den metode, jeg bruger, er en ganske speciel form for coaching. Og noget ganske andet end psykologbehandling og terapi. I coachingen ligger fokus ikke så meget på “det, der er sket.” Men på her og nu. Og på, hvordan vi kan få løst problemet!

Jeg har konsultationer tirsdage og torsdage.

Du kan ringe og bestille tid til første session på 31 78 86 80. Eller mail@lisebaltzer.nu (sikker mail).

Konsultationen ligger på Parkvænget 10, 8920 Randers NV.

3 minutter fra afkørsel E-45, Randers C.

Gratis P ved døren.

Tag plads i venteværelset, så kommer jeg og henter jer 🙂