Voksne i Coaching

Coaching & Selvudvikling for voksne retter sig mod mennesker, der føler sig fanget i stress, meningsløshed, nedtrykthed, kedsomhed, angst, frygt, uro, utilfredshed, misbrug (mad, cigaretter, motion), uforklarlige smerter. Det vil – konkret og nede på jorden – sige: Mennesker, der i øjeblikket har svært ved at hvile sig selv og bringe sig selv i spil i verden på en måde, der er unik for den enkelte.

Som din coach og guide kan du regne med, at jeg er ærlig – og nogle gange meget direkte, men altid med nænsomhed og respekt. Du kan også regne med, at jeg vil gøre mit til, at rummet mellem os bliver fyldt med tillid, varme og gensidig respe- kt. Formålet er, at du får løst det, du kommer med. På en måde, hvor du kan (gen-)finde dit anker indeni og tage næste skridt på din unikke sti her i verden.

Nogle afslutter, når de har fået løst deres problem – andre bruger coachingen som et fast “kreativt fristed”, hvor de kan vende, hvad end der rører sig i dem, med en udenforstående (mig!), der har tavshedspligt.

Forløbet er for dig, der er villig til at prioritere de fornødne tidsmæssige og økonomiske ressourcer som en investering i dit liv for en tid. Alle, der kommer her, er selvbetalere.

Send en mail og bestil din første tid på mail@lisebaltzer.nu eller ring/sms på 31 78 86 80. Så har du allerede taget det første og vigtigste skridt.