Voksne i Coaching

“Coaching & Selvudvikling – for voksne” retter sig mod mennesker, der føler sig fanget i stress, meningsløshed, nedtrykthed, kedsomhed, angst, uro, utilfredshed, misbrug (mad, cigaretter, motion), uforklarlige smerter. Det vil konkret og nede på jorden sige: Mennesker, der er kommet væk fra dét sted i sig selv, hvor de er i stand til både at “hvile i nuet” og samtidig “udfolde den særlige gave, vi hver især har fået med os ind i verden.”

Som din coach og guide kan du regne med, at jeg er ærlig – og nogle gange direkte, om end altid med nænsomhed og respekt. Du kan også regne med, at jeg vil gøre mit til, at rummet mellem os bliver fyldt med tillid, varme og gensidig respekt.

Formålet er, at du får løst det, du kommer med. På en måde, hvor du på en naturlig og afslappet måde kommer tættere på dig selv, din essens, din særlige sti og vej her i verden. Og, uanset om du er 25, 40 eller 63!

Jeg arbejder kreativt, dybt og målrettet. Og altid kun på én problemstilling ad gangen. Du skal ikke kunne noget, vide noget, forberede noget eller være udstyret med en særlig evne for at få hjælp her. Du kan blot være som jorden, når det regner (for at bruge en metafor): Åbne dig og tage imod.

Konkret vil vi booke cirka tre sessions pr. problemstilling – typisk med en uge (eller mindre) imellem hver session. Det er vigtigt, at sessionerne ligger tæt i starten.

Har du efterfølgende lyst til det, er du velkommen til – efter behov – at booke booster-sessions med længere mellemrum. Det behøver du ikke beslutte, før din første problemstilling er løst.

Forløbet er for dig, der er villig til at prioritere de fornødne tidsmæssige og økonomiske ressourcer som en investering for dit liv i en tid. Alle, der kommer her, er selvbetalere.

Send en mail og bestil din første tid på mail@lisebaltzer.nu eller ring/sms på 31 78 86 80. Så har du allerede taget det første og vigtigste skridt.