Forudsætninger for optagelse

Når du søger om optagelse på den 3-årige Imagery Terapeut® uddannelse, vurderes du med udgangspunkt i følgende kriterier:

Uddannelsesmæssig baggrund
Erhvervserfaring
Livserfaring
Forsamtale
Alle ansøgere indkaldes til en forsamtale, hvor fokus ligger på at få et indtryk af din motivation – og din personlige modenhed. Det kræver absolut ikke et perfekt liv at starte på en terapeutisk uddannelse, men det kræver modenhed, livserfaring og indre fleksibilitet, når du i løbet af de 3 år skal arbejde dybt med dig selv – og lære at arbejde tilsvarende med andre. Du skal også være mødestabil.

Uddannelsesmæssig baggrund

Hvis du har en lang videregående uddannelse eller en relevant mellemlang uddannelse som psykoterapeut, pædagog, ergoterapeut, psykomotoriker, socialrådgiver, sygeplejerske, lærer, læge, psykolog eller tilsvarende, så opfylder du umiddelbart de uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne blive optaget.

Du kan også kvalificeret dig, hvis du er gået en anden vej i livet, men har suppleret flittigt med kurser i ledelse, assertion, coaching, meditation, selvudvikling, egenterapi, supervision: Her kræves flere års intensivt selvudviklingsarbejde. Du starter med den 1-årige coach uddannelse, og går videre på den 2-årige terapeutoverbygning.

Terapeutisk og psykologisk erfaring

Optagelse på uddannelsen forudsætter, at du er i stand til at tilegne dig faglig psykologisk viden på BA-niveau, og at du har den fornødne disciplin og evne til at læse psykologisk litteratur under uddannelsen. Se litteraturliste.

Sådan gør du:

Du kan sende en kortfattet ansøgning, hvorefter du inviteres til forsamtale. Forsamtalen koster kr. 950,- Husk at uploade dokumentation for uddannelse og arbejde samt relevante kurser. Efter forsamtalen skriver jeg til dig, og orienterer om, hvorvidt du er optaget – eller har brug for at supplere med flere kurser etc. inden optagelse. NB! Hvis du er diagnosticeret med en psykisk sygdom, er det på forhånd givet, at uddannelsen ikke egner sig til dig.
Når vi har modtaget din ansøgning, aftales tid til en forsamtale, normalt inden for en uges tid.

Skriv din korte, faktaorienterede ansøgning til baltz@privat.dk (klip, sæt ind)