Terapeut Uddannelse

Imagery Terapeut®

Imagery Terapeut® Uddannelsen er en overbygning på Imagery Coach Uddannelsen, og henvender sig til sygeplejersker, pædagoger, coaches, mindfulness instruktører, psykomotorikere, socialrådgivere, psykologer – og andre, der har uddannelse og en vis erfaring indenfor det pædagogisk-psykologiske eller sundhedsfaglige felt –  og som er interesserede i at arbejde professionelt med Imagery Terapi®. Du kan også blive optaget på uddannelsen, hvis du har et langt selvudviklingsforløb bag dig (flere år).

Hvem?

Imagery Terapeut® Uddannelsen henvender sig også til mennesker, der allerede har en terapeutuddannelse, men som ønsker at lære at koble Imagery® på deres eksisterende terapeutiske uddannelse og -tilgang.

Indhold

Uddannelsen undersøger psyken ud fra den nyeste forskning vedrørende sund og dysfunktionel psykologisk funktion. Vi udforsker:
Hvordan vi udvikler kapaciteten til interpersonelle relationer
Hvordan vi udvikler medfølelse og empati, samt hvordan den tidlige udvikling spiller ind på denne grundevne
Hvordan vi udvikler livskraft, resiliens og personlig robusthed
Hvordan vi udvikler evnen til sund selvregulering
Hvordan tidlig udvikling, ubevidste processer og intrapsykiske konflikter formdanner personlighed – samt hvordan vi forløser, integrerer og arbejder kreativt med disse aspekter i den terapeutiske proces, sådan at de giver optimale livsbetingelser

Uddannelsens opbygning og temaer:

1. år:

Uddannelsens første år er Imagery Coach-uddannelsen
2. & 3. år:

Består af: Egenterapi, selvudvikling, teori og praktiske øvelser.
Grundforhold i psykoterapi
Imagery Terapiens® menneskesyn
Forandring: At komme tættere på sig selv
Imagery Terapi® som særlig metode: Kreativitet, forestillingsevne, billedsprog & selvhelbredende processer
Menneskers livshistoriske udvikling, milepæle – og betydningen for Imagery Terapi
Start- og procesinstruktioner i Imagery Tegning
At se på livsbilleder: Sammenhænge til livshistorie, personlighed og forståelse af livsopgave
Terapeutrollen – nærhed og afstand
At respektere det enkelte menneskes udviklingsveje
Hjælpeløshed
Håb og “lys i mørket”
Tegning i chok-traumebehandling
Arbejde med egne “forsøgskaniner”
Supervision på eget arbejde
Rammer for terapi
Terapeutisk rytme
Eventyr, der helbreder

Bemærk: Det er vigtigt, at du er i stand til at tage imod læring, – hvilket alt andet lige forudsætter, at du kan tåle at være i positionen “ved ikke” for en tid. Mange mennesker med narcissistiske træk (der kommer af tidlige svigt, som man har kompenseret for ved at forsøge at være “ovenpå”) har svært ved at være i den “ikke-vidende position”, og vil derfor vil ikke kunne få tilstrækkeligt ud af undervisningen.

Afsluttende skriftligt projekt (Min. 30-40 sider)

Uddannelsens form 

Uddannelsen foregår som en individuel mesterlære-uddannelse, der sikrer, at du kan tage alle følsomme emner op i den egenterapeutiske del.

Der ligger to kursus-sessioner á 60-75 min. pr. måned, plus en del selvstudie (se litteraturliste) samt e-learning.

Uddannelsens underviser:

Lise Baltzer,cand.pæd.pæd.psyk., der underviser på hele uddannelsen. Lise har mere end 10 års terapeutisk erfaring, og har skrevet flere bøger samt ekspert-artikler om psykologi.

Pris & Tidspunkt

Pris: Kr. 1.900 pr. måned.

Der er ofte mulighed for at placere kursus-sessioner på tirsdage  og torsdage.

Skriv din korte, faktaorientede ansøgning til baltz@privat.dk (klip og sæt ind)