Børne-/unge Coaching

Børn og unge har ofte glæde at arbejde intensivt med sig selv i en periode af deres liv. Og i en atmosfære, der giver mulighed for “at man kan sige alt” (dvs. under fire øjne) … Når jeg arbejder med børn og unge i Psykologisk Coaching bruger jeg mit faglige fundament, og dermed min universitetsuddannelse. Men jeg bruger også kreativitet, intuition og indfølingsevne, sådan at jeg hele tiden øje for, hvem barnet inderst inde “er”.

Børn og unge har brug for individuel hjælp, hvis de gennem længere tid (mere end et par uger):

 • Føler sig usikre, når de er sammen med andre
 • Er bange for at sige noget i større forsamlinger
 • Føler sig ensomme (måske på trods af, at man har venner)
 • Optræder aggressivt og overdrevent vredt
 • Oplever  angst for bestemte ting eller situationer, f.eks. bakterier/”at skade nogen”
 • Døjer med eksamensangst eller anden præstationsangst
 • Er negativt optaget af eget kropsbillede, og i fare for at udvikle en spiseforstyrrelse
 • Har en spiseforstyrrelse – underspiser, overspiser, eller skiftevis det ene og det andet
 • Mangler energi, glæde og gå-på-mod
 • Har svært ved at koncentrere sig, og er urolige
 • NB! Mange børn og unge skjuler, at de har det svært, fordi de finder det “pinligt”

Der er flere grunde til, at børn og unge har brug for hjælp, når de går og har det skidt. At have det skidt er selvfølgelig spild af det, der burde være forholdsvis ubekymrede barndoms- eller ungdomsår. Dertil kommer, at børns hjerner under løbende udvikling – og det er her, at den egentlige fare ligger og lurer.

Hjernen formdannes i barndom og ungdom

Vi ved fra forskningen, at de følelser, som børn og unge oftest har besøg af, mens deres hjerne er “under udvikling”, er de samme følelser, som kommer til præge deres voksne liv. De fleste voksne, der døjer med angst eller kronisk nedtrykthed, kan således fortælle, at de allerede som børn og/eller unge havde perioder med angst eller nedtrykthed. Og at de ikke fik nogen hjælp.

Hjernen kan sammenlignes med et bundt ledninger, der er forbundet på kryds og tværs. Man kan sige, at hjernen “hardwires” og formdannes gennem hele barndom og ungdom – helt afhængigt af, hvilke tanker/følelser, vi oftest har besøg af i disse perioder.

Ingen diagnoser

Jeg har DPU’s (under Aarhus Universitet) nye afløser til deres gamle psykologuddannelse. Jeg er altså noget andet end psykolog – og er uddannet til at tænke i “udvikling” , snarere end “diagnoser”, “symptomer” og “sygdom”. Diagnoser skræmmer mig imidlertid ikke,og mange børn har fået dem. Jeg arbejder gerne med børn, der har fået en eller flere diagnoser, og det klare erfaring, at så godt som alle børn kan få udbytte af at arbejde med sig selv i en periode .

Bemærk: Sygesikringen og “Sygesikringen Danmark” giver ikke tilskud til Psykologisk Coaching, da Psykologisk Coaching har fokus på udvikling, ikke psykisk sygdom.

 

Forældre

Hvor der er fælles forældremyndighed skal begge forældre ifølge loven acceptere, at et barn/ungt menneske under 18 år går i coaching. Begge forældre skal desuden være positivt stemte over for forløbet, og udtrykke dette – ellers vil barnet sabotere sin egen udvikling i loyalitet mod forældrene.

Nogle børn er trætte, når de har været til Psykologisk Coaching. Andre er urolige. Trætte børn skal have lov at hvile, mens urolige børn bør dæmpes. Unge er oftere blot lidt mere stille og indadvendte. Man bør aldrig spørge til samtalen, men selvfølgelig lytte, hvis barnet selv begynder at tale. Forældre skal man andre ord kunne tåle, at deres barn har en fortrolig relation til en anden voksne.

De fleste kan allerede mærke en klar effekt på deres søn eller datter efter 5-6 sessions, men børn har brug for længere forløb. Vi booker for et halvt år ad gangen. Forældre, der ikke er fuldt indstillede på dette, bør undlade at sætte forløbet i gang. De fleste børn går længere end et halvt år, og mange vælger efter det faste interventionsforløbet at gå fast – f.eks. med en måneds mellemrum med henblik på at forebygge tilbagefald.

Nogle børn – og alle unge – er klar over, at forløbet er en økonomisk udgift for forældrene: Det kan virke overflødigt at påpege, men er erfaringsmæssigt nødvendigt. Et barn eller ungt menneske bør aldrig konfronteres med dette. Nogle børn tager for meget ansvar for deres forældres liv, og hvis barnet spørger, foreslår jeg blot, at du siger: Far og jeg har fuldstændig styr på vores økonomi. Det skal du ikke tænke på.

Der ligger almindeligvis en session pr. uge, bortset fra første uge, hvor der ligger to sessions. I forbindelse med ferier vil der ligge to sessions enten ugen før eller ugen efter ferien, så vidt det kan lade sig gøre.

Udgiften svarer omtrent til at have et barn i daginstitution.

“Setting”

Foreløbet foregår på førstesalen i et almindeligt hus, og uden institutionelt præg. Det er den bedste garanti for, at forløbet ikke præger dit barns identitetsudvikling negativt – herunder tendens til at føle sig som en “outsider”.

Henvisninger til psykolog, psykiatrisk behandling etc. vil i dag fremgå af en persons journal. Et Imagery Forløb kommer – for god ordens skyld-  ikke til figurere i dit barns journal.

Pris

Pris pr. session á 60 minutter: Kr. 950,- Afregning via netbank én gang pr. måned. Afbud skal meddeles pr. telefon, sms eller mail senest 24 timer før aftalte session, sådan at en anden kan få glæde af tiden – ellers afregnes for en halv session.

Sygesikringen og Sygesikringen Danmark samt forsikringsordninger giver ikke tilskud til Psykologisk Coaching, idet fokus ligger på udvikling, ikke sygdom og diagnoser. Dit barn modtager ingen diagnose.

Bestil tid til første samtale på tlf.  86 40 77 99.

Besked til Lise her